เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวส. – ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี

รายละเอียด
– วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท
– ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายต่างๆในบริษัท
– ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
– สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
– เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท
– รายได้อื่นๆ คอมมิชชั่นในการขาย โบนัส ฯลฯ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
– เงินเดือนประจำปี
– เบี้ยขยัน
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– กรณีทำงานต่างจังหวัด มีค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง

วิศวกรและโฟร์แมน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 20 – 35 ปี
– วุฒิ ปวส. – ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแผนงาน
– ควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งวัสดุและฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานก่อสร้าง
– ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
– มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี

รายละเอียด
– เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท
– รายได้อื่นๆ คอมมิชชั่นในการขาย โบนัส ฯลฯ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
– เงินเดือนประจำปี
– เบี้ยขยัน
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– กรณีทำงานต่างจังหวัด มีค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง