เบอร์โทรติดต่อ

Office เชียงใหม่ล้านนา : 053-276 416

Fax Office เชียงใหม่ล้านนา : 053-277 332

Office เซลิโอ : 053-482 735

Office สันไร่ : 052-062 488

ฝ่ายขายเชียงใหม่ล้านนา : 081-960 5554 , 088-266 2772

ฝ่ายขาย เซลิโอ : 088-263 4294

ฝ่ายขายสันไร่ : 091-561 6914

บัญชี : 088-258 2839 , 093-138 3792

อีเมล์ติดต่อ